Yogans historia

Vi vet idag väldigt lite om hur yogan såg ut i de förhistoriska samhällena. Arkeologin har gett oss vissa ledtrådar. Mycket av det andra som sägs i detta ämne är ren spekulation.

Spår av yoga har hittats på olika platser runt om i världen. I Central-Amerika t.ex. har man hittat statyer som visar människor i olika yoga-ställningar, vilka kan spåras tillbaka till Mayaindianernas kultur (som den på bilden här bredvid). De tidigaste spåren står dock att finna i Indien.

Olika yogamästare har nämnt tidsperioder på 10 000 år, 40 000 år och till och med upp till 100 000 år då yoga i någon form har utövats av människan. Dessa siffror kan vi naturligtvis ta med så många nypor salt vi vill.

Det vi idag vet säkert är att yoga funnits i minst 5 000 år.

För 4-5.000 år sedan var det gamla Indien koncentrerat till Indusdalen och spred ut sig över delar av nuvarande Indien och Pakistan. I dessa områden har i modern tid två stora städer grävts ut, Harappa i norr och Mohenjo-Daro i söder. Denna kultur hade sin storhetstid under 2 600 till 1 900 f.Kr. men spår efter tidiga bosättningar går så långt tillbaka som till 3 300 f.Kr.

Skriftspråket som dessa människor använde, bestående av mer än 400 olika symboler förbryllar fortfarande forskarna. Många av tecknen är starkt stiliserade och omöjliga att föreställa sig vad de betyder. Keramikkonsten och förmågan att bearbeta sten var högt utvecklad och man har bland annat funnit ett antal stensigill med inristade figurer som sitter i klassiska yogaställningar.

Enkla yogaövningar ingår också i Ayurveda, ett av världens äldsta medicinska system som vi vet uppstod i Indien för minst 5 000 år sedan.

Yoga finns också omnämnt i de tidigaste Veda-skrifterna, Rig-Veda, vars ursprung är omtvistat men som tros vara författade 3 000 f.Kr eller till och med ännu tidigare. Vissa astronomiska referenser i Rig-Veda tyder på att åtminstone delar av de 1028 stroferna daterar sig ända tillbaka till det fjärde årtusendet f.Kr.

I Uppslagsverket The Shamballa Encyclopedia of Yoga kan man läsa att om yogans historia är inte mycket känt på grund av att så lite kronologiskt material finns tillgängligt. Man definierar där dock den tidigaste yogan, den Arkaiska Yogans ursprung till ca 3000 f.Kr.

Redan från början hade yogan ett omfattande inflytande på den indiska kulturen. I verket Bhagavad-Gita, ett av världslitteraturens största epos, det klassiska Indiens mest lästa verk, som började skrivas för cirka 2 500 år sedan, finns ett flertal hänvisningar till yoga och hur yoga är vägen till frigörelse och insikt.

Buddha, som levde på 500-talet f.Kr. har beskrivits som en av de främsta bland Yogis. Efter att som 29-åring ha lämnat sitt föräldrahem fördjupade han sig under många år i väldigt strikt och asketisk yoga. Hans långa och djupa meditationer och de insikter dessa meditationer ledde till har som bekant lämnat sina tydliga spår i eftervärlden.

En av de historiskt sett mest inflytelserika yogamästarna var Patanjali. Han kom efter Buddha och Bhagavad Gita och tros ha levt omkring 300 f.Kr. Hans 195 tänkvärda aforismer om yoga har varit grundläggande för den yogi-ska filosofin. Dessa framstår än idag som det kanske mest definitiva arbetet som finns om yoga.

Under århundraden var det bara en liten selekt skara som fullt ut praktiserade yoga: Mästare, filosofer, meditatörer och andra som levde skilda från världen, djupt in i skogen eller i grottor uppe i bergen, ensamma eller i små grupper.

De tidiga mästarna utformade en del av yogaövningarna genom att studera hur djur rörde sig eftersom de var betydligt smidigare än människorna och kopplade av mer effektivt. Varje yogamästare överförde sedan sin metod och sina kunskaper till ett fåtal av sina mest hängivna anhängare.

Det var egentligen först under 1900-talet som detta ändrades i Indien. Lärare och läkare började då göra dessa tekniker tillgängliga för en bredare allmänhet. Numera är det den indiska regeringens politik att lära ut fysiska yogaövningar till alla skolbarn.

Efter andra världskriget, i slutet av 40-talet visade Sir Paul Dukes, en engelsk statstjänsteman Hatha Yoga på det nya mediet TV och startade sedan en egen yogaskola i Epping, England.

Nästa stora våg kom under 1960-talet med hippiekulturen och popmusiken. The Beatles for till Indien, träffade Maharishi, tränade yoga och meditation med honom – och yogan började sitt segertåg över västvärlden. På 1990-talet kom sedan det hittills största genombrottet. Yoga slog igenom på alla fronter. En lång rad mediapersonligheter berättade för världen att de tränade yoga. Elitidrottare förbättrade sina resultat med yogans hjälp. Huvudpersoner på TV och biofilmer tränade yoga. Tidningarna började skriva spaltkilometer om yoga. Förekomsten av yogakurser på arbetsplatser ökade kraftigt och massor av nya center slog upp sina portar för allmänheten.

Idag utövas yoga regelbundet av miljontals människor över praktiskt taget hela världen. Nya grupper kommer till hela tiden och nya spännande former av yoga ser dagens ljus.

Man kan lugnt påstå att yogan inte bara har överlevt de sista 5.000 åren, den är idag mer spridd och livskraftig än kanske någonsin tidigare i historien.

För dig som vill fördjupa dig mer i yogans långa historia finns mycket att läsa. Ett stort antal böcker är skrivna i ämnet.

När det gäller Internet finns bl.a. en mycket bra sajt med massor av artiklar om yogans bakgrund och historik: http://www.yrec.org/ Yoga Research and Education Center (YREC) i USA som drivs av Georg Feuerstein är en guldgruva för dig som vill mer. Här finns mer än 100 mycket bra artiklar, intervjuer och recensioner om yoga. Det är också Georg Feuerstein som står bakom The Shamballa Encyclopedia of Yoga.