Vad är Mudras?

MUDRAS – vad är det??
Mudras som fenomen finns inom de flesta historiska kulturer. De gamla egyptierna använde rituella handrörelser för att kommunicera med gudarna. I antika Rom hölls tävlingar i handrörelser i början av vår tideräkning. 190 e.Kr. lär det ha funnits minst 6 000 handartister i Rom och tävlingar hölls som delade staden i olika fraktioner där man hejade på olika artister. Amerikanska indianer hade ett avancerat användande av handrörelser och handsignaler.

Bilder på Jesus visar ofta honom med sina händer i olika mudras – dock utan att det lärdes ut till människor vad dessa betydde. Det gjorde att själva innebörden av mudras med tiden glömdes bort i väst. Här använder vi sedan dess förvanskade versioner av olika mudras på ett väldigt omedvetet sätt:

– Hytta med fingret
– OK-tecknet, tumme mot pekfinger i en cirkel
– Tummen upp
– Visa långfingret
– Schhhh! Pekfingret mot läpparna. m.fl.

De västerländska forskarna säger att hela människan finns kodad i DNA-spiralen, de österländska mästarna att allt, kropp, sinne och själ finns i dina händer och det är genom olika mudras som du påverkar det fysiska, mentala och emotionella inom dig.

PROVA OLIKA MUDRAS OCH UPPLEV HUR DE PÅVERKAR DIG

Gyan Mudra
Sitt med korslagda ben, alternativt på en stol. Vila händerna ner på låren och tryck tumme mot pekfingerspets på båda händer. Andas långa djupa andetag genom näsan med slutna ögon.

Denna mudra, en av de absolut vanligast förekommande inom alla yogaformer ger ökat lugn och receptivitet. Den står för expansion, ökad kunskap och visdom.

Bönemudra
Sitt med korslagda ben, alt. på en stol. För samman handflatorna framför bröstet och vila tummarna mot bröstbenet i höjd med hjärtat. Slappna av i axlar och käkar. Sitt i denna position och andas långa djupa andetag genom näsan med slutna ögon. Koppla mantrat Sat Nam (jag är sann) till andetaget, Sat på in- och Nam på utandning. Sitt på detta sätt i 3-11 minuter.

Denna mudra skapar djupgående balans och stillhet på alla plan inom dig. Den centrerar dig, bidrar till ökad balans mellan höger och vänster hjärnhalva och ger klarhet i sinnet.

Björngrepp
Lyft vänster hand till bröstet med handflatan utåt och tummen neråt. Lyft höger hand med handflatan inåt. Böj fingrarna och låt dem gripa tag i varandra i ett björngrepp. Håll denna position mitt i bröstkorgen i höjd med hjärtat. Ta ett djupt andetag in och dra isär utan att släppa taget. Känn hur det spänner i armar, axlar och bröstkorg. Andas ut och slappna av. Fortsätt på detta sätt under 3 minuter. Rulla sedan loss fingrar, handleder och axlar. Vila.

Denna mudra används i Medicinsk Yoga för att stärka hjärtat, skapa avspänning i bröstkorgen, öka koncentrationsförmågan och balansera produktionen av hor-mon i sköldkörteln.

Mudra Meditation för starka nerver och lugnt sinne:
Sitt med korslagda ben eller på en stol. Som kvinna lyfter du vänster hand upp framför axeln med handflatan framåt och tummen mot ringfingerspetsen. Höger hand vilar i knäet med handflatan uppåt och tummen tryckt mot lillfingerspetsen. Inga naglar ska röra vid varandra. Män har sina händer och armar tvärtom (höger upp, vänster i knäet). Ögonen 10 % öppna, kisa. Andas lugna djupa andetag genom näsan i 11-31 minuter. Avsluta sedan genom att skaka händerna över huvudet ett par minuter. Vila.

Tumme mot ringfinger (Surya eller Ravi Mudra) verkar revitaliserande på energinivån, ger ökad nervstyrka och bättre hälsa.