Vad är medicinsk Yoga

MEDICINSK YOGA – VAD ÄR DET?
Medicinsk Yoga så som den har formats och utvecklats på Institutet för Medicinsk Yoga, IMY, i Stockholm är en terapeutisk yogaform som utgår från en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet. En av de äldsta former av yoga människan känner till.

Medicinsk Yogan är utvecklad under kliniskt/terapeutiskt arbete med människor på IMY och via kursverksamhet med tiotusentals deltagare på flera hundra svenska arbetsplatser sedan början av 1996. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett halvt dussin svenska studier bl.a. på Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och i Stockholms Universitets regi.

Efter tre och ett halvt års rehabverksamhet med Medicinsk Yoga för sin personal uttryckte företrädare för Astra-Zenecas företagshälsovård att de löpande utvärderingarna tydligt påvisade Medicinsk Yoga som den mest effektiva form av rehabilitering de hade att erbjuda sina medarbetare under denna period. Medicinsk Yoga som rehab sprids nu vidare inom koncernen.

Medicinsk Yoga innefattar ett hundratal olika pass och meditationer och är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, vid rygg- och hjärtproblem, sömn- och ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. Medicinsk Yoga kan alltid skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov.

Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Enkla, kraftfulla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan; fysiskt, mentalt och emotionellt.

Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av Medicinsk Yoga.