Olika Yogaformer

Läs mer om just Medicinsk Yoga under ”Medicinsk Yoga”.

Yoga är en minst 5 000 år gammal teknik och dess grundtankar och värderingar har stått sig genom årtusenden. Yoga är en disciplin som ständigt utvecklas, förnyas och anpassas efter tiden som är. Idag finns ett par hundra olika yogaformer som Fitnessyoga, Pilatesyoga, Kristen Yoga, Yoga Boxing, Golf Yoga och många andra yoga-hybrid-former.

Här nedan beskrivs de vanligaste yoga metoderna:

1. Anubhava
Yoga Icke-varandets disciplin. En meditativ yogaform som syftar till att stänga ner sinnena och upplösa det personliga jaget.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.yogamalika.org/anubhava.html

2. Ashtangayoga
Ashtangayoga, stavas lika ofta Astanga, är en mycket fysisk, dynamisk och kraftfull Hathayoga, som arbetar med förutbestämda serier av ställningar.
En yogaform för att skapa värme (svett).
Introducerades i väst på 1970-talet av Sri Krishna Pattabhi Jois. Det är en yogaform som kombinerar dynamisk andning med en serie kraftfulla, snabba, flödande rörelser. Totalt finns sex olika serier med övningar för utövaren att bemästra.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.astangayoga.co.uk

3. Bhakti
Yoga Hängivelsens och kärlekens yoga. Använder den Universella Kärleken för att förändra livet. Det finns olika former av Bhakti Yoga men de använder sig alla av bön, meditation och mantra.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.sivanandadlshq.org/teachings/bhaktiyoga.htm

4. Dhyana Yoga
Använder mantra och meditation, uppmärksamhet, närvaro och koncentration för att uppnå upplysning och transcendental medvetenhet.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: shiva.org/home.htm

5. Guru Yoga
Yogautövaren studerar och visualiserar sin Guru eller sina Guru´s från vilken/vilka utövaren söker hjälp och välsignelse. Sätten som kontakt med Gurun skapas inkluderar meditation, bön och telepati. Involverar ofta en Traatik eller bild på Gurun.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.diamondway.org/3lights.html

6. Gyan (Jnana) Yoga
En yogaform som tar den filosofiska vägen till andlig upplysning. Ses som den intellektuellt mest krävande formen av yoga. Den poängterar filosofisk analys, mantra och självskådande meditation. Att kunna skilja det verkliga från det overkliga, det intuitiva från det impulsiva och det intelligenta från intellektet i sig självt.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.sivananda.org/teachings/jnana/jnana.html

7. Hatha Yoga
Den yogaform som de sista årtiondena varit vanligast i engelska och amerikanska yogaklasser. Ha betyder Sol på Sanskrit och tha betyder Måne. En i grunden fysisk yoga som följer de klassiska yogiska teorierna om hur man genom kroppskontroll lär sig absorbera den universella livskraften – Prana.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.iyoga.com/iyisf/yoga.html

8. Japa Yoga
Upprepandet av mantra.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.susankramer.com/japamantra.html

9. Karma Yoga
Vägen till insikt och medvetenhet genom osjälviskt handlande, genom att hjälpa andra. Beskrivs redan i Bhagavad Gita.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.sivanandadlshq.org/teachings/karmayoga.htm

10. Kriya Yoga
En yogaform som via tekniker hämtade från Gyan Yoga och Raja Yoga strävar mot andlig insikt. Den innefattar andningstekniker för att revitalisera blodet och fylla kroppen med energi. Kriya Yoga omnämns redan i Patanjalis Sutras.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.kriya.org

11. Kundalini Yoga
En ursprunglig yogaform som lyfter fram varje människas medvetenhet och yttersta potential. Kundalini Yoga innefattar ställningar, rörelse, andning, mantra, meditation och koncentration. Kundalinikraften renar och balanserar energisystemet. Ett Kundaliniyogapass innehåller, med få udantag; yogaövningar, en djupavslappning samt meditation.
Kundaliniyoga introducerades i väst 1968 av Yogi Bhajan.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.kundaliniyoga.com

12. Laya Yoga
Använder ljud och mantra men även andning och kroppslås för att rytmiskt inkännande sammanfoga det begränsade med det obegränsade. Praktiseras ofta i grupp.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.ramsjb.com/talamasca/avatar/yoga4.html

13. Mantra Yoga
Har i alla tider använts inom de yogiska traditionerna. Lägger tyngdpunkten på upprepandet av mantra, dess effekt på individen och omgivningen. Många olika traditioner (Sufismen, Kristendomen, Tibetanska lamor, fakirer, rishis, yogis och andra) har utforskat ljudets möjligheter. Mantrat OM är ett av de mest spridda och välkända av alla mantran.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.yogaworld.org/mantra.htm

14. Naad Yoga
Siktar mot att skapa balans i kropp och sinne genom primalljud, mantra och mudras. Ibland kallas den Det Inre Ljudets Yoga och den använder sig av vibrationer och frekvenser.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: users.bestweb.net/~om/yoga/nada.html

15. Poweryoga
I grunden en förenklad form av Ashtangayoga. En dynamisk yogaform som kan se väldigt olika ut beroende på yogalärare och utbildning. Poweryoga är den yogaform som oftast erbjuds på gym.
En yogaform som är inriktad smidighet och styrka.

16. Raja Yoga
Kallas Kungsyoga. Refereras till i Yoga-Shika-Upanishaderna som en kombination av Mantra Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga och Raj Yoga. Det är en sinnets och tankens yoga som genom meditation och kontroll över sinnet leder till fullständig upplysning.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.yogaworld.org/raja.htm

17. Samkhya Yoga
Har sina rötter i urgamla Indiska och Buddhistiska texter, bl.a. Mahabharata och syftar till att komma till insikt om alltings sanna natur. Detta sker genom daglig meditation.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.gvii.net/samkhya-yoga

18. Shakti Yoga
De aktiva yogiska tekniker som ger kraft och styrka. Shakti Yoga baseras på övningar och tekniker som utvecklar en känsla av potential och förmåga i individen. Shakti Yoga och Bhakti Yoga är två former som kompletterar varandra i sina sätt att närma sig Sanningen.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.russillpaul.com/id76.htm

19. Siddha Yoga
Utövarna av denna yoga strävar efter att genom yogaövningar, mantra och meditation utveckla extraordinära krafter och förmågor samt nå andlig insikt. Dess ursprung kan ledas tillbaka till den Vediska litteraturen och dyrkandet av Shiva.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.siddhayoga.org

20. Tantra Yoga
En komplex yogaform. Man menar här de psykofysiska tekniker som användas inom den Tantriska traditionen för att rensa i det undermedvetna och understödja själens renhet. I västvärlden översätts Tantra Yoga lite slarvigt med Sex-Yoga. Vad det egentligen handlar om är tekniker för att expandera sinnet och öppna upp flödet av Kundalini. Det finns olika former av Tantra: Vit Tantra, en form av icke-sexuell gruppmeditation, Röd Tantra som är den sexuella yogan och Svart Tantra som handlar om tekniker för att kunna manipulera en annan människas sinne.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.sivanandadlshq.org/teachings/tantrayoga.htm

21. Traatik Yoga
Även kallad Trataka Yoga. En kraftfull yogadisciplin som går ut på att med blicken fokusera på ett heligt objekt, en mandala, ett ljus eller en bild av sin Guru. Detta fokuserar den praniska energin och ökar koncentrationsförmågan. För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.indiadivine.com/meditation-trataka-gazing1.htm

22. Yantra Yoga
Utövarna använder Yantras – geometriskt skapade bilder och mönster av Kosmos, de olika Chakrana eller någon annan del av energisystemet för att fokusera sina sinnen och meditera på.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.yogamagik.com/yogamagik/yantra

Ytterligare 84 yogaformer presenteras kortfattat Utöver dessa 22 finns många andra, sammanlagt mer än etthundra olika yogaformer, alltifrån mer traditionella former till rena nymodigheter, som utövas runt om i världen.
Långt ifrån alla former av yoga finns tillgängliga i Sverige men du får här ändå en liten överblick över den enorma spännvidden som står att finna under benämningen Yoga.

Du får även här i bokstavsordning en sammanställning av ett stort antal (84 stycken) yogaformer med en kort beskrivande text samt i de flesta fall en länk till en hemsida med ytterligare information om respektive typ av yoga. När det gäller flertalet finns även här ett stort antal sajter att söka på. Du kan gå in på någon av söksajterna: www.google.com eller www.alltheweb.com och där hitta fler hemsidor att läsa på.

Abhava yoga
Är yoga för upplösning av egot/självet genom meditation. Tillbakadragandet av sinnena för att uppnå ett stadium av icke-existens.(Se även Samadhi yoga).

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.godserver.com/directory/Yoga/Branches/Abhava/index.shtml

Abhidhyan yoga
Grundad på 1990-talet, baserad på den tantriska traditionen. Abhidhyan Yoga handlar om insikt genom meditation, ställningar och etik.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.abhidhyan.org

Adhyatma yoga
Baserad på Katha Upanishaderna. Handlar om att komma till självinsikt och att finna kraften i hjärtat.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.adhyatma-teachings.org.uk/about.html

Agni yoga
Kommer från Sanskrit Ag som betyder eld. Utövarna strävar efter att rena kropp, sinne och själ genom att fylla på med Prana och aktivera kundalinikraften. Kom på 1920-talet och är också känt som Integration Yoga eller Yoga of Synthesis eftersom kropp, sinne och själ lieras med den inre elden. (Se även Kundalini Yoga och Laya Yoga).

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.agniyoga.org

Ahara yoga
Lär ut att kropp, sinne och själ är en manifestation av vad vi äter. Träningen innefattar olika system för att kontrollera vad vi äter. Klassiska yogatexter talar om vikten av att äta rätt, vad man ska, respektive inte ska äta och dricka.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.vedanet.com/pratyahara.htm

Ajapa yoga
Är en sammansmältning av olika traditionella andnings- (pranayama) och meditations-tekniker. Denna yogaforms första moderne lärare, Guru Purananda levde 1834-1928. Ajapa Yoga
är populär i Indien, Europa och USA.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.ajapa.org

Ananda yoga
En yogaform inspirerad av Paramhansa Yoga-nandas läror. Den fokuserar på olika tekniker för att rena själen genom att stärka och rena kropp och sinne.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.ananda.org

Anna yoga
Denna yogaform fokuserar på vad du äter och dricker och hur de sedan påverkar kropp och sinne. Fokus ligger också på miljön i vilken dessa produkter produceras. Ahara Yoga ingår i denna yogaform.

Anusara yoga
En yogaform som kan härledas till Hatha Yoga och som grundades I USA 1977 av yogaläraren John Friend. Anusara Yoga lägger tyngdpunkten på att vi alla har en inre grace och värdighet som kan utvecklas genom den fysiska och mentala träning som yogan innebär.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.anusara.com

anusarayoga

Aqua yoga
Aqua Yoga görs i vattnet, vilket ger ökad rörlighet och flexibilitet i de olika övningarna.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.selfrealizationcentres.org/yoga.htm

Arhatic yoga
Säger sig vara ett avancerat system för att sammanfatta och vetenskapligt integrera alla olika former av yoga. Utövarna arbetar med chakrasystemet, mantra, asanas (ställningar) och pranayama (andningsövningar) för att öppna flödet av kundalini.

Asparsha yoga
Baseras på tanken att uppnå upplysning genom att avstå från allt materiellt som kan skapa ångest. Detta är en filosofi som är besläktad med Buddismen och som ibland också går under namnet Sparsha Yoga.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.yrec.org/greatmasters.html

Aura yoga
Detta är yoga för din aura, det elektromagnetiska fältet som omger din kropp. Meditation, mantra och asanas (ställningar) används för att frigöra orenheter ur auran och öka dess intensitet.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.riyoga.com/pages/843815/index.htm

Baby yoga
Denna form av yoga använder klassiska yogaövningar för att öka flexibiliteten hos bebisar från sex veckors ålder. Arbetet fokuserar på att stärka barnets muskler och förbättra kontakten mamma/barn. Babymassage in-går också.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.baby-yoga.com/

Bihar yoga
Bihar Yoga introducerades i väst 1980-talet. Den kombinerar Kundalini och Kriya Yoga med pranayama (andning) och mantra. The Bihar School of Yoga i Indien har länge legat i frontlinjen när det gäller medicinsk forskning om yoga och vilka mätbara effekter på hälsan som träningen innebär. Denna yogaform är också känd under namnet Satyananda Yoga.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.biharyogabharati.net

Bikram yoga
Består av 26 kraftfulla asanas (ställningar/övningar) som utövas i ett rum med hög värme, cirka 40 grader. Träningen är utformad för att sträcka ut muskulaturen och frigöra gifter genom svettning. Grundades av Bikram Choudhory har grundat en hel kedja med yogacenter, framför allt i USA.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.bikramyoga.com

Bliss yoga
Fokuserar på avspänning och helande asanas (ställningar) utifrån individens ålder och fysiska form.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.bbyoga.com

Buddhi yoga
Siktar på att utveckla den intuitive förmågan som ett sätt att uppnå upplysning. Genom intellektuellt tänkande ska du uppnå en insikt där du ser och förstår vad som är viktigt och därigenom låta dig fatta klara och riktiga beslut.

Buddistisk yoga
(Se Zen Buddistisk Yoga).
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.yrec.org/3yoga.html och för mer information om Zenbuddistisk yoga klicka in på hemsidan:
www.themessenger.info/MAR2002/Ratziel.html

Chan yoga
Kallas också Kinesisk Yoga, Qi-Gong eller Chi-Kung. Är också känd som Tai-Chi. Dess japanska motsvarighet är Zen. Den indiske mästaren Bodihidharna förde yogisk meditation till Kina där den på detta sätt utvecklades inom den kinesiska kulturen.

City yoga
En modern yogaform som följer den tantriska traditionen.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: http://cityyoga.com/philosophy/index.html

Datta yoga
Utvecklades I USA av Sri Ganapati Sachidananda Swamiji på 1980-talet. Dess huvudsakliga syfte är att företräda olika universella principer, så som fred och andlighet genom regelbundet yogautövande.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.dycusa.org

Deity yoga
Har sina rötter i Buddismen. En gud och det inre självet visualiseras och mediteras på för att uppnå en högre medvetandenivå.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.geocities.com/Athens/Ithaca/4886/shangpa1.htm

Disco yoga
Modern hybridform som kombinerar discomusik och discodans med yoga.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.yogajournal.com/views/737_1.cfm

Dru yoga
Intar en mjuk holistisk inställning och använder andningsövningar, djupavslappning och meditation. Utövarna arbetar med varandra, ibland i grupp.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.lifefoundation.org.uk/dru%20yoga/postures/index.htm

ExTension yoga
Utvecklades av Sam Dworkis som en serie övningar för att träna kropp och sinne.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.extensionyoga.com

extension yoga

Fitness yoga
Kombinerar och integrerar fysisk träning med yoga och meditation.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.fitnessyoga.net

Focal Point yoga
Denna yogaform fokuserar på att fördjupa det positiva tänkandet och självkänslan. Den använder många olika yogatekniker med betoning på meditation.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.focalpointyoga.com

Gaiam yoga
Sammanväver olika yogaformer med betoning på medvetenhet och planetär evolution. Här finns ingen hemsida tillgänglig. Ghatastha yoga En form av Hatha Yoga som refereras till i den klassiska skriften Gheranda Samita.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.yogaartsacademy.com

Gita yoga
Detta är en all-omfattande term för 18 olika yogatyper som finns att läsa om i skriften Gita, en helig hinduisk bok.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
1stholistic.com/Spl_prayers/prayer_hindu-gita.htm

Gnana yoga
(Se Jnana Yoga).
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
hinduwebsite.com/gnana.htm

Gravid yoga
En variant av mjuka traditionella yogaövningar och andningstekniker som används för att förbereda kvinnans kropp inför förlossningen. Skapar också en ökad emotionell balans i kvinnan och en fördjupad kontakt mellan kvinnan och fostret i hennes mage.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.socalbirth.org/shelly/yoga.htm

Integral yoga
Grundades 1966 av Swami Satchidanan-da Maharaj, en elev till Swami Siva-nanda. Han lämnade The Divine Life Society 1966 och grundade The Integral Yoga Institute in New York, där han kombinerade Hatha Yoga, meditation, bön och tanken på osjälviskt tjänande. Han startade små samhällen, kallade Yogaville, för sina lärjungar. Han var mycket populär i väst fram till sin död 2002.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.integralyogany.org/About_IYI/about_iyi.html

Iyengar yoga
En yogaform utvecklad av BKS Iyengar i Indien. han introducerade ett system-atiskt, disciplinerat system för att skapa balans i kropp och sinne genom olika asanas (ställningar), pranayama (andning) och meditation. En mycket populär yogaform i väst, framförallt i England där den bla. förordades av den numera avlidne violinisten Sir Yehudi Menuhin som blev hjälpt med sin axel genom denna yoga.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hem-sidan:
www.iynaus.org/iyengar/index.htm

Jaina yoga
Innehåller övningar som kommer ur den Jainistiska religionen.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.yrec.org/3yoga.html

Japansk yoga
(se Shin-Shin-Toitsu-Do yoga).
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.michionline.org/sennin-center/japanese_yoga.html

Jivamukti yoga
Utvecklade av två New-York bor, Sharon Gannon och David Life. Precis som Ashtanga Yoga är detta ett fysiskt intensivt system med flödande rörelser.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.jivamukti-muenchen.de

Joyfull yoga
En relative ny yoga som använder tekniker från olika klassiska yogaformer tillsammans med grundarens, Jillie Celestes egna praktiska erfarenheter.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.joyfullyoga.org/about.html

Katonah yoga
Utvecklades speciellt för kvinnor i övergångsåldern för att underlätta denna många gånger svåra period i livet.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.hotflashyoga.com

Kaula yoga
Tros ha sitt ursprung i Kashmiri Shaivism, en mycket gammal för-hinduistisk religion. Den fokuserar på asanas (ställningar) mudras (hand- och fingerkombinationer) och meditation för att genom sexuella övningar uppnå ett högre medvetande.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.koausa.org/Patrika/panchastavi.html

Kirapalu yoga
Introducerades i vast på 1960-talet av Yogi Amrit Desai. Den har sedan dess ökat i popularitet i USA. Träningen fokuserar på relationen Guru/Elev, förbrödring och gemen-skap.

För mer information om denna yoga-form, klicka in på hemsidan:
www.kripalushop.org/kripalu

Kristen yoga
Propagerar för konceptet att den kristna traditionen inkluderar yoga. Den säger t.ex. att den Helige Ande är en omskrivning för kundalinikraften.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
home.earthlink.net/~kriyayogi

Livsyoga
En variant på Kundalini Yoga enligt Yogi Bhajan. Utformad av Tomas Frankell 2000-2001. Är i grunden samma sak som Kundalini Yoga men utvecklad i mer ekumenisk riktning och anpassad efter västerländska förhållanden bl.a. med mantran från andra traditioner. Här anläggs också ett psykologiskt perspektiv på begrepp som chakra och kundalini.

För mer information om denna yogaform, klicka in på någon av hemsidorna:
www.devaespana.com eller www.tomasfrankell.com

Luna yoga
Kombinerar Hatha Yoga med Den Visa Kvinnan traditionen. Arbetar med ställningar andning och inkluderar även afrikanska fruktbarhets riter i dansform för att komma i kontakt med naturens egna rytmer som finns i den kvinnliga kroppen.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.luna-yoga.de

Malik-Laya yoga
Baseras på den urgamla Laya-Yogaprincipen. Dr. Malik återupptäckte dessa fenomen och introducerade dem i väst. Här blandas Laya Yoga med Hatha Yoga, Kundalini, meditation och pranayama (andning). Grundaren inspirerades mycket av yogis och lamor i Himalaya.

Maha yoga
En mystisk gren av yogan som söker utanför-kroppen-upplevelser. Detta uppnås genom att väcka upp Kundalinikraften. Maha Yoga introducerades i USA på 1970-talet av Shri Dhyanyogi Madhusudandasji.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.dyc.org/path

Manu yoga
En yogaform som blandar asanas (ställningar) med meditation, energibalansering och kreativ visualisering.

Medicinsk yoga
Den form av yoga som används terapeutiskt på IMY. I grunden Kundalini Yoga enligt Yogi Bhajan kombinerat med framför allt guidade djupmeditationer och samtal.

För mer information om den medicinska yogan se vidare på denna hemsida, under rubriken: Mediyoga

NIA
En modern träningsform som blandar yoga, olika dansformer och kampsporter.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.yogania.com/wedo.htm

Nidra yoga
Använder systematiska tekniker för att uppnå ett högre medvetandestadium, kallat Yoga-sömn. Sinnet, både det medvetna och undermedvetna stillas genom avspänning och meditation och kropp, sinne och själ blir till en enhet.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.holistic-online.com/Yoga/yoga_nidra_home.htm

Nirvana yoga
En form av yoga som är kraftigt influerad av Hatha Yoga och Kundalini Yoga. Innefattar Buddistiska principer och söker en högre medvetenhet genom asanas (ställningar) och sittande meditation.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.nirvana-yoga.com

Pancadashanga yoga
Arbetar på 15 olika delar av kroppen som stärks genom olika yogaövningar inkluderande asanas (ställningar) och pranayama (andning).

Patanjali yoga
Under andra århundradet före vår tideräkning sammanställde den indiske mästaren Patanjali yogans grundläggande principer I sin bok Yoga Sutras, vilken än idag framstår som varande ett klassiskt mästerverk i sin genre. Han delar in yogan i åtta steg vilket skapar en systematisk metod att stilla sinnet och uppnå det högsta stadiet – Samadhi.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
hrih.hypermart.net/patanjali

Phoenix rising yoga
Är en version av Hatha Yoga utvecklad av Michael Lee i USA. Den använder sig av övningar utformade för att lösa upp inre konflikter och emotionella obalanser i kroppen.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.pryt.com/cmp/yoga.html

Plus-size yoga
Utvecklad I USA av Michelle Robertson för personer med övervikt.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.rubenesqueyoga.com

Power yoga
Poweryoga är en yogaform där den fysiska kroppen är i centrum. Övningarna baseras på den egna kroppsvikten i en kombination av rörelser, ställningar och andning. Allt görs i ett flöde med öppna ögon. Tidigare användes beteckningen Poweryoga ofta som ett samlingsnamn för fysisk yoga som Iyengar och Ashtanga i USA. Nuförtiden är dock Poweryoga en egen stil.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.poweryoga.nu

Prana yoga
Fokuserar på att absorbera Prana (livsenergi) genom mantra, meditation, asanas (ställningar) och pranayama (andning), aktivera flödet av Kundalinienergi och skapa balans i kropp och sinne.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.pranayoga.com

Pure yoga
En förenklad form av Hatha yoga som lätt ska kunna inkorporeras i vardagens rutiner. Inkluderar asanas (ställningar), pranayama (andning) och meditation.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: http://www.pureyoga.com

Purna yoga
En modern version av traditionell indisk yoga som lär ut att det du gör varje dag (karma) är lika viktigt som allt annat när det gäller att bli medveten.

Purna Yoga
Grundades av en yogi vid namn Sri Aurobindo (1872-1950) i Calcutta och marknadsfördes i väst av hans mamma. Ett centralt tema är förståelsen för det Universella Medvetandet i relation till det individuella medvetandet. Denna förståelse uppnås huvudsakligen genom meditation.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.holistic-online.com/Yoga/hol_yoga_intyoga.htm

Radiant yoga
Utvecklades för barn och tonåringar av Susan Kramer I USA.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.susankramer.com/RadiantYoga.html

Recovery yoga
Utvecklades av Sam Dworkis, som också ligger bakom Extension Yoga. Inspirerat av Iyengars yogasystem är Recovery Yoga inriktat på människor med kroniska sjukdomar, skador och åldersrelaterad stelhet.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.extensionyoga.com

Sahaja Sthithi yoga
En variant av Recovery Yoga, utvecklad av Sadhguru Jaggi Vasudev och lärs ut vid The Isha Foundation i USA. Det handlar om ett yogaprogram med asanas (ställningar) pranayama (andning) och meditation som syftar till att läka kroppen inifrån, motverka kroniska sjukdomar och förbättra minnet.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
http://www.ishafoundation.org/cal/calendar.asp?month=12&year=2002,

Samadhi yoga
Denna yogaform ser sig själv som det sista steget I Ashtanga Yoga – förvärvandet av fullständig medvetenhet –samadhi. Detta uppnås genom meditation, fasta mudras (hand- och finger kombinationer) och mantra.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.ssy.org/ssy3.htm

Sanyasa yoga
Utövarna tror att Gud är den som gör, människan är enbart ett verktyg I skaparens hand, som ska agera och utföra utan att räkna med någon belöning. Denna yogaform innebär isolering och retreats designade att uppnå samadhi – upplysning.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
madhva.tripod.com/Gita/chap5.html

Sapta yoga
Eller Saptanga Yoga, är en yogaform inspirerad av Gheranda Samhita, en urgammal yogisk bok med andlig visdom. Sapta Yoga utvecklades i Nepal på 1960-talet av Yogacharya Dr. Sushil Bhattacharya och den består av sju (sapta = sju) övningar utformade för att rena kropp och sinne från gifter och negativa tankar. Mudras (hand- och fingerkombinationer), asanas (ställningar), pranayama (andning) och kontemplativa övningar används för att uppnå detta.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.saptayoga.com

Satyananda yoga
(Se Bihar Yoga).
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
madhva.tripod.com/Gita/chap5.html

Shadanga yoga
Ställer upp sex steg för att uppnå en högre medvetenhet: Pranayama (andning), dhyana, dharana, samadhi, pratyahara (undertryckande av sinnena) och taraka (undersökande av jaget).
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
http://usuarios.lycos.es

Shin-Shin-Toitsu-Do yoga
En japansk yogaform utvecklad av Dr Nakamura Tempu Sensei som kombinerar indisk yoga med kampsport, traditionell japansk meditation och filosofi. Den innefattar stretching, healing och meditation i sitt sökande efter Ki – livskraft.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
houstonkiaikido.org/html/sstd.html

Shiva yoga
Är inspirerad av den gamla Shivaistiska religionen. Utövarna praktiserar att hålla blicken stadig och meditera på Shiva för att på detta sätt aktivera Tallkottkörteln som de ser som det tredje ögat.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
dancingshiva.com/practices.html

Siddha yoga
Spårar sitt urspung till dyrkandet av Shiva I Kashmir samt till Vedanta. Utövarna siktar på att uppnå självinsikt and andligt uppvaknande genom yogaövningar, speciellt meditation och mantra.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.siddhayoga.org

Sivaite Tantric yoga
Även känd som Sakti Tantra och har sina rötter I den urgamla tantriska traditionen som går tillbaka till för-Vediska tider. Sivaite Tantric yoga använder sig av sex chakra och söker resa kundalinikraften genom bön och olika ritualer.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.vegenet.com/~trishan/Yoga/Yoga1.html

Sivananda yoga
Kombinerar tolv grundläggande ställningar plus solhälsningen med andning och meditation för att öppna flödet i chakrasystemet. Systemet utvecklades av Swami Sivananda Saraswati, grundare av The Divine Life Society som har center och ashrams over hela världen. En av hans elever Swami Vishnu Devananda, introducerade Sivananda Yoga i väst på 1950-talet.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
http://www.sivananda.org

Soma yoga
Utvecklades I Kalifornien. Använder flödande rörelser, helande ljud, meditation, djupavslappning och massage.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
http://www.somayoga.com

Sparsha yoga
Se Asparsha yoga.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
usuarios.lycos.es

Svaroopa yoga
En version av Hatha Yoga utformad av Rama Berch från Kalifornien. Övningarna är designade för att stärka ryggen och därigenom motverka skador/sjukdom och förbättra hälsan. Namnet Svaroopa refererar till inneboende lyckokänsla som finns inom oss alla.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
masteryoga.org

Swara yoga
En variant på Prana Yoga som fokuserar på att styra luftflödet genom näsborrarna och balanserar andningen med hjärtats rytm.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.sanatansociety.org/yoga_and_meditation/swara_yoga.htm

Tai yoga
Kombinerar yogiska tekniker med rörelsemönster från Tai Chi (kinesisk kampsport som imiterar djurrörelser).

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.taiyoga.gbr.cc/5007/frames.asp

Taraka yoga
Har beskrivits som Livets Yoga.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
usuarios.lycos.es

Tibetansk Drömyoga
Kommer ur den tibetanska buddistiska traditionen. Medvetandet manipuleras i ett drömtillstånd för att frigöra rädslor, öka kreativiteten och guida utövaren i riktning mot andlig och artistisk utveckling. För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan: www.lucidity.com/DreamYoga.html

Tibetansk yoga
Baserad på de sex formerna av tibetanska buddistiska yogaövningar som kom till Tibet från Indien för mer än 1.000 år sedan. Det handlar om stilla tyst meditation såväl som fysiska yogaövningar, chanting och handrörelser. En version, känd som Tibetansk Energi Yoga fokuserar på sol- och månenergierna i den traditionella tibetanska medicinen.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.fourgates.com/suryadas.asp

Tummo yoga
En tibetansk form av yoga (tummo är det tibetanska ordet för inre hetta) som kommer ur den tantriska traditionen och inkluderar chakras, psykiska nervbanor, kundalini, pranayama (andning), visualisering och mudras (hand- och fingerkombinationer.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.reikitummo.netfirms.com/Rktummo/rktummo1.html

Vasistha yoga
Handlar om att finna Brahman – Det Inre Självet – genom att använda rörelse, mantra och meditation.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.yogavasistha.com

Viniyoga
Fokuserar på din kropp och dina mål, ofta som privatlektioner och är baserat på tanken att yogautövandet ska utformas efter individens specifika behov. Vini Yoga kombinerar chanting, meditation och rörelse. Vini Yoga hävdar sina rötter i Yoga Rahasya, en urgammal bok skriven på 800-talet av Nathamuni. Den moderna versionen av Vini Yoga grundades av en hans efterföljare, Krishna-macharya, som lärde sig yoga av tibetanska yogis. Han blev sedan själv lärare till bl.a. BKS Iyengar och Sri Pattabhi Jois, Indra Devi och sin egen son, TKV Desikachar.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.ffy-viniyoga.com

Yoga boxing
Kombinerar yoga med kampsport och shamanisk dans. Finns I USA och England.

Yogalates
Kombinerar yoga med Pilates.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
yogalates.com.au/home/aboutyogalates.html

Zen yoga
Se även Dhyana Yoga.
För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.zenyoga.co.uk/yoga/zen.htm

Zen-Buddistisk yoga
Är kopplad till olika kinesiska kamp-sporter, t.ex. Kung-Fu och Wushu. Utvecklad av en indisk munk som levde på 600-talet och som förde det Zen-filosofiska tänkandet till det kinesiska kloster där han verkade. Han utvecklade denna yogaform för att hålla sig i form och kunna meditera långa perioder i taget.

För mer information om denna yogaform, klicka in på hemsidan:
www.themessenger.info/MAR2002/Ratziel.html