Vad är yoga

VAD ÄR YOGA
Ordet yoga är sanskrit och betyder balans/förening. Yoga är en disciplin för att åstadkomma balans mellan kropp, sinne och själ. Ett system för fysisk, mental och andlig träning.

En vanlig missuppfattning är att yoga är svåra fysiska övningar och avancerade ställningar, men yoga är en fullständig vetenskap för livet, ett fullständigt system vilket bl.a. inkluderar fysiska ställningar som en del av många olika komponenter.

Yoga är inte religiöst
Genom årtusendena har yoga felaktigt kopplats samman med olika teologiska och filosofiska system. Yoga i sig själv är inte någon religion och är inte heller kopplad till någon specifik religion. Yoga är först och främst en praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande ledande till andlig insikt. Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur.