Information om Pilates

 

Söndagar kl 16.30-17.30

Pilates är en skonsam och effektiv träningsform som bygger på ett system av övningar gjorda för att förbättra balans, muskelstyrka, flexibilitet och kroppshållning. Pilates kan utföras med redskap såsom bollar, band, rullar mm men också enbart med den egna kroppen.
I pilates utgår man från fem grundprinciper;

  • Andning
  • Bäckenets placering
  • Bröstkorgens placering
  • Skuldrans stabilisering och rörelse
  • Huvudets och nackens placering

Pilates är skonsam, alla kan utöva det oavsett kön, ålder eller fysisk status. Du ökar din kroppsmedvetenhet och tar med dig kunskapen och tekniken även när du utövar andra aktiviteter.
Kursen kommer gå igenom grundläggande principer och övningar och utifrån det utveckla klassen.

 

Tag med egen matta  (finns även att köpa i butiken el hyra 20kr per gång)

Lärare Marie Hammarsjö