Barnyoga i skolan

Barnyoga i skolan

Vi erbjuder subventionerad barnyoga till förskolor och skolor.
Vår barnyogalärare Cecilia åker ut och håller yoga på skolan eller så kommer ni till Yogabolagets lokaler

VARFÖR BARNYOGA?
I yogan får barnen utrymme att leka, vara kreativa, lära känna sig själva, varandra och livet i nya former. Syftet med barnyogan är att öka barnets välbefinnande. Barn utsätts för stress i olika former, yogan möjliggör för barn att hitta till ett lugn. Barnyoga skiljer sig från många andra aktiviteter eftersom den inte innehåller inslag av prestation utan skapar ett utrymme för barnen att vara.

Priser:
I era lokaler (inom åkersberga, utanför tillkommer 500kr): 30 min 750kr, 60 min 1000kr, 250 kr tillkommer om mattor behöver tas med.
I Yogabolagets lokaler 30 min 750kr, 60 min 1250kr.

Alla åldersgrupper från små barn till lite större. Under hösten har vi max 15 pers per grupp i salarna

Kontakta Yogabolaget el. Cecilia direkt.

E-post: cecilia@yogabolaget.se
Telefon: 070-7458123