Yin yoga for a mindful holiday med Sofie Ringsten

14/12 kl 10-13

Hedra vinterns paus innan det är dags för vårens expansion igen

Vinter är tiden för mörker och återhämtning, och peak av yin enligt den Kinesiska medicinens filosofi om de fem elementen. En tid då det dock kan vara svårt att ge sig den vila som våra kroppar behöver under vintern, där stress inför julens högtider inte sällan hindrar oss från att sakta ner och vända inåt.

I vinterns överflödande mörker är vi enligt fem elements teorin i vattenelementets dominans. En säsong och element som förknippas med våra njurar, som är roten till både yin- och yang-energier i kroppen. Våra njurar lagrar vår essens (kallad Jing) som våra föräldrar gav oss vid befruktningen, och innehåller vår vitalitet och förmåga att växa, blomstra och åldras graciöst. Deras dygd är visdom och känslor som är associerade är rädsla, men även vår vilja, mod och instinkter som hjälper till att bestämma vårt livs syfte.

Det är vårt skelett och dess leder som näras och smörjas av vattenelementet. När vi pressar oss utanför våra egna gränser till punkten av total utmattning genom överarbetande och stress, börjar vi tappa vår essens och störa njurarna och vattenelementet. Vi kan börja uppleva stelhet och ledvärk (speciellt ländrygg), förlora vårt initiativ och gnista för livet, bli glömska, mer rädda och kanske tom. utveckla depression och sömnstörningar.

Den här praktiken är utformad för att rensa ut blockeringar längs njurmeridianlinjen, samtidigt som du kommer att uppmanas att stänga ögonen och låta mörkret leda dig till de platser i din kropp som du kan ha försummat. Om du är stressad och utmattad blir det en övning i hur det kan vara blicka inåt. Fysiskt, känslomässigt och spirituellt.

Välkommen till en lång yin yoga klass med påminnelse om att även i mörkret (yin) finns det alltid lite ljus (yang), som kan vägleda oss. En klass där vi låter vintern påminna oss om att det är i mörkret där potentialen utvecklas, livet börjar, läkning sker och där drömmar kommer till liv.

Alla välkomna nybörjare som van yogi.

Pris 550 kr

årskort har 100 kr rabatt

Lärare Sofie Ringsten

ANMÄL HÄR