Silent Yoga m Jennifer 24/4  kl 11-12.30

 

Silent Yoga: En unik upplevelse där du kommer djupare in i dig själv, både i kroppen och sinnet, vi sammankopplar musiken i ett par trådlösa hörlurar med meditation (mindfulness), pranayamas (andningsövningar), shaking och asanas (yogapositioner). Du får låna ett par trädlösa hörlurar under klassen och kommer guidas in ett flöde bortom tid och rum, där kropp, sinne och musik smälter ihop.
 
Klassen har grunden i Hatha yoga och Nada yoga som är ett mycket gammalt indiskt system; det är både ett filosofiskt system och en läkekonst, och en form av yoga. Systemets teoretiska och praktiska aspekter bygger på att hela kosmos och allt som existerar i kosmos, inklusive människan, består av ljudvibrationer, nada. Tanken är att det är ljudenergi i rörelse snarare än materia och partiklar som utgör kosmos byggstenar. Nada yoga kan sägas vara utforskandet av den konkreta och potentiellt kraftfulla inverkan som ljudvibrationer kan utöva på det mänskliga sinnet och medvetandet.
Nada yoga-systemet delar in musik i två kategorier: inre musik, anahata, och yttre musik, ahata. Medan den yttre musiken förmedlas till medvetandet via sinnesorgan i form av öronen, i vilka mekanisk energi omvandlas till elektrokemisk energi som sedan hjärnan transformerar till upplevelser av ljud, så är det hjärtchakrat, anahata chakra, som anses svara för mottagandet av den inre musiken och kontakten med dig själv på ett djupare plan.
 
Ta med egen matta om du har. Begränsat antal platser
 
Pris 350kr
 
 
 
 
Bindande men ej personlig bokning
 
Lärare Jennifer Lopez
 
www.lovebylopez.se