Medicinsk Yoga som rehabilitering

MEDIYOGA som rehabilitering

Har ni många långtidssjukskrivna på din arbetsplats? Har ni många sjukskrivningar p.g.a. utbrändhet eller andra stressrelaterade sjukdomar

Med MediYoga får Du hjälp med att rehabilitera sjukskrivna tillbaks till hälsa igen. Sedan hösten 2004 rullar denna typ av verksamhet på svenska arbetsplatser bl.a. på Astra-Zeneca.

VAD ÄR MEDIYOGA? För att ett genuint läkande ska äga rum måste alla delar – kropp, sinne och själ inkluderas. Medicinsk Yoga handlar om att återskapa balans i dessa delar. Yoga som är en i grunden andlig disciplin beaktar och behandlar hela människan.

MediYoga har en bevisad effekt mot stress och ohälsa vilket bl.a. har framkommit vid ett samarbete mellan MediYoga Institutet, MI, och Stresshanteringskliniken på Karolinska Institutet.

HUR FUNGERAR DET? Inom MediYoga arbetar vi inte med traditionella yogapass utan med mjuka rörelser, koncentration, andning m.m. Avspänning och meditation är alltid integrerade delar av programmen.

Varje deltagare får en CD-skiva som stöd för de hemuppgifter som ska göras till veckan därpå. Vi gör yoga och meditationer som stärker kropp och sinne samt öppnar upp så att energi kan börja flöda fritt igen. Vi går igenom vad stress är och hur det påverkar oss och vad deltagaren kan gör för att undvika det i vardagen och i framtiden.

Eftersom yogan alltid utgår från deltagarens behov och besvär så kan alla vara med och arbeta med MediYoga-programmet. Oavsett hur stel, orörlig, trött eller sjuk någon känner sig finns det alltid någon aspekt av programmen att delta i.

Allt för att stärka kropp och sinne samt den fysiska och mentala uthålligheten. Hitta kraften och hälsan igen!

HUR GÖR VI?

Kursen är 8-12 veckor med en avstämning efter ytterligare 7-10 veckor.

Vi kommer till Er eller Ni kommer till vårt yogacenter i Åkersberga.

Pris: Begär offert. Vi rekommenderar minst fem personer i gruppen annars enskilt.

Kontakta oss för mer info, ring 070-7458123 eller maila info(@)yogabolaget.se