Yoga är dokumenterat effektiv stresshantering. Allt går fortare. Det ställs högre krav på kompetens, tillgänglighet och på förmågan att kunna fatta snabba beslut. Vi påverkas alla av de ökande kraven. Vi behöver öka vår förmåga att hantera den oundvikliga stressen. Yoga på din arbetsplats är ett sätt att göra detta. Regelbunden yogaträning stärker mätbart vår förmåga att hantera stress. Det är en anledning till att yoga ökar i popularitet på arbetsplatserna. Vi leder föredrag om stress, yogaintroduktioner, halvdagsseminarier och kurser. Samtliga av våra yogalärare som arbetar med Yoga-På-Jobbet, har egen erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet. Självklart lämnar vi referenser på begäran. Röster från tidigare uppdragsgivare: ”Mycket bra att kunna ha det på stol när vi var så många deltagare. Bra att det var så enkelt att förstå. Yogaläraren var kunnig och mycket pedagogisk. Deltagarna fick mycket med sig hem och det sitter kvar länge…..” ”Vi är helt nöjda. Yogaläraren förklarade på ett bra sätt och fick alla att blunda och pröva på. Bra!” ”Bra med enkelheten att kunna sitta på stol utan ombyten. Yogaläraren var mycket bra!! Många var mycket nöjda. Det har fungerat mycket bra och vi vill diskutera en mer återkommande verksamhet” ”Mycket bra och över förväntan. Jag har fått många positiva kommentarer från kollegor. Bra med konkreta förslag på förbättringsåtgärder. Bra med förklaring hur vi psykiskt och fysiskt påverkas av stress. Bra skött på alla sätt.”