CHAKRASYSTEMET, en inre resa.

En heldagsworkshop 23/4 kl 10-16

 

CHAKRA – vad är det?

Som utövare av yoga  kommer du många gånger komma i kontakt med ordet chakra. Chakras är sju större energicenter som är belägna i människans subtila kropp längs med ryggraden. Varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och nervcentrum i den fysiska kroppen. De relaterar också till mentala och känslomässiga egenskaper samt till vår grad av medvetenhet.

Enligt den yogiska traditionen finns det många chakror i kroppen, men sju större räknas som de viktigaste. I Yoga lägger vi till auran, energifältet runt kroppen, som ett åttonde chakra. Chakrasystemet är en modell som hjälper oss att förstå hur mentala och känslomässiga tillstånd är kopplade till olika kroppsdelar.

I Indien var yoga först och främst en teknik för att öppna chakrorna och nå andlig upplysning. I västerlandet har vi också kommit att tolka chakrasystemet som ett symboliskt system för självkännedom och personlig utveckling. De flesta människor domineras av ett chakra. Det påverkar personens tankar och beteende och avgör vilken typ av situationer som personen kommer att attrahera. När man har fastnat i ett chakra så uppkommer samma typ av problem och dramer om och om igen, tills man lärt sig att hantera det området och kan gå vidare. Genom yogan kan man rikta sin energi mot ett specifikt chakra. Det för obalansen upp till ytan och gör det lättare att förändra.  Alla chakrorna hänger samman så för att uppnå balans och harmoni behöver hela chakrasystemet stärkas och balanseras.

Vi kommer i denna workshop även göra en chakrabalansering m kristaller.  Yoga kommer blandas m teori. Medtag penna och papper om du vill anteckna.

Pris 1190 kr
Årskort har 10%rabatt
Ingår fika och frukt , tag m lättare lunch.  Medtag yogamatta, filt, vattenflaska.

Max 10 pers

BOKA HÄR

Lärare Cecilia Hedström

Bokning är bindande men ej personlig